3.) JН А2/2018 – Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево