JН A4/2017 -ДОБРА – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, по партијама, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. године

JН A4/2017 – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, по партијама, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. године

 

РОК ИСТИЧЕ 27.04.2017. године