ЈН A7/2017 – Инвестиционо одржавање кровног покривача пословног простора у парку Барутана у Панчеву.