ЈН Б7/2017 – УСЛУГЕ – Cтручне услуге процене вредности капитала за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б7/2017 – Cтручне услуге процене вредности капитала за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

 

РОК ИСТИЧЕ 03.11.2017. године