ЈН XI-13-404-150/2017 – Израда техничке документације и извођење радова на уређењу школског дворишта у ОШ „Стевица Јовановић“ у Панчеву