XI-13-404-119/2017 инвестиционо одржавање постојеће бетонске подлоге за спортске терене у дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић“ и опремање терена у Омољици.

 

 

Рок истиче: 07.07.2017. године