Марка Краљевића 18, Панчево

Основни подаци

  • Улица: Марка Краљевића
  • Број: 18
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Прва
  • Површина: 372,91 m²
  • Закупљено: Не
  • Делатност: Услужна