Објекат Барутана бб, Панчево

Основни подаци

  • Улица: Објекат Барутана
  • Број: бб
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Друга
  • Површина: 40,00 m²
  • Закупљено: Да
  • Делатност: Атеље