Војводе Живојина Мишића 6, Панчево

Основни подаци

  • Улица: Војводе Живојина Мишића
  • Број: 6
  • Насељено место: Панчево
  • Зона: Прва
  • Површина: 78,30 m²
  • Закупљено: Не
  • Делатност: Канцеларијска