Актуелности из рада Службе за урбанизам

Служба за урбанистичко планирање, пројектовање, енергетску ефикасност, планирање и пројектовање инфраструктуре (Служба за урбанизам)

Панчево, 18. јул 2018.

Припремљен је и послат у даљу процедуру Урбанистички пројекат за изградњу цикломотела Спортско рекреациони ценатр „Стрелиште“, у Панчеву на К.П. број 6623/31, КО Панчево, на основу Идејног решења фирме: „Home Plan“ д.о.о, ул. Краља Милана бр. 23, Београд.  Одговорни урбаниста Оливера Драгаш, дипл. инж. архитектуре.

Панчево, 19. јул 2018.

Припремљен је и предат приватном наручиоцу Пројекат препарцелације за К.П. број 4519 и 4520 КО Панчево. Стручни тим – Марко Марић, дипл. инж. геодезије и одговорни урбаниста Оливера Драгаш, дипл. инж. архитектуре.