Јануарске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибама

Јануарске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибама

Јануар месец је време кад су школарци на зимском распусту. Смене зимовања су предвиђене за ученике виших разреда основних школа, од 5. до 8. разреда.

Прва смена у новој 2020. години је била у термину од 3. јануара до 10.јануара. На Дивчибарама су уживали  ученици Основне школе  „4. Октобар “ из Глогоња, као и ученици Основне школе   „Бранко Радичевић“ из Панчева. Медицинска пратња су били лекар др Душан Тепшић и медицински техничар Душан  Кремић.

Од 9. јануара до 15. јануара, делиле су смену из 4 школе: ученици Основне школе   „Братство јединство“ из Панчева, ученици Основне школе   „Аксентије Максимовић“ из Долово, као и ученици „Олга Петров“ из Банатског Брестовца и „Моша Пијаде“ из Иваново. Лекарка Др Наташа Шашкиновић и медицинска техничарка Милеса Њагул су бринуле о зсрављу ове деце.

У трећој јануарској смени од 15. до 22. јануара, у одмаралишту на планини Маљен, уживала су  предшколска деца из Предшколске установе „Дечја радост“ из Панчева, која су била организована у тематској смени: зимски камп. Здравствено особље су чинили др Стевица Симић и медицински техничар Ленче Шкрпан.

Од 22. јануара до 28. јануара су боравили  ученици Основне школе „Васа Живковић“ из Панчева и „Вук Ст. Караџић“ из Старчева. Са њима радно бораве и лекарка др Верица Пупин и медицински техничар Доста Антонијев.

У последњој јануарској смени од 28. јануара – 03. фебруара у одмаралишту су били полазници Регионалног  центра за таленте „Михајло Пупин“ из Панчева, а здравствено особље у овој смени су били  др Зоран Ђурђев и медицински техничар Татјана Ђорђевић.

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево је и ове године Програмом пословања и финансијским планом предвидело средства за ангажовање скијашких инструктора током целе зимске сезоне, а не само током зимског распуста.  Панчевачко дечије одмаралиште на планини Маљен поседује и више од 25 комплета исправне скијашке опреме, коју посетиоци могу бесплатно користити током боравка у одмаралишту.