Нацрт Плана детаљне регулације унутрашњег дела блока 040 – Панчево, на јавнoм увиду

Нацрт Плана детаљне  регулације унутрашњег дела блока 040 у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План), излаже се на јавни увид који ће се одржати у трајању од 30 дана и то почев од 25. јануара 2019.  до  25. фебруара 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

За пружање информација у вези са наведеним плански документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Града Панчева, на телефон (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица, могу да поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 05.02.2019.године  у 12 часова, у   Малој сали зграде градске управе града Панчева.

 

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 5. марта 2019. године, са почетком у 13 часова, у  Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Водећи планер – Душица Черницин, дипл. инж. архитектуре