Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву на јавном увиду

У току је излагање на јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву, у трајању од 30 дана, почев од 27. јула 2018.

 

Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, у холу, на шестом спрату, као и у канцеларији број 609, сваког радног дана, од 9-15 часова.

План је доступан јавности и у дигиталном облику, током трајања раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе – Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Стара Утва у Панчеву

За пружање информација у вези са наведеним планским документом, сви заинтересовани се могу обратити градском Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем телефона (013) 353-304 .

Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 часова.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипломирани инжењер архитектуре