Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Старе Утве у Панчеву, упућен у скупштинску процедуру

Након одржане јавне седнице Комисије за планове Града Панчева 5. септембра 2018. године и поступања по Извештају о извршеној стручној контроли нацрта плана и закључку градске Комисије за планове, „Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Старе Утве у Панчеву“, упућен је у скупштинску процедуру на даље усвајање.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи планер је Душица Черницин, дипломирани инжењер архитектуре