Обавештење о раду са странкама

 

Обавештавамо поштоване странке, да је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ради спречавања ширења инфекције изазване вирусом „COVID-19“, увело посебну процедуру рада са странкама:

  1. – улаз странака у зграду ће бити могућ уз претходно заказивање термина за пријем, путем телефона: (013)2190300
  2. – радно време са странкама је сваког радног дана (од понедељка до петка), од 11:00 од 13:00 сати;
  3. – странке ће моћи да улазе у пословне просторије предузећа искључиво са заштитним маскама, које су у обавези да користе сво време боравка, као и да одржавају дистанцу од 2 метра,
  4. – након уласка у зграду, обавеза странака је да изврше дезинфекцију руку (приручним дезинфицијенсом) и дезинфекцију обуће (дезо-баријере на улазу)
  5. – пријем странака се врши искључиво у холу зграде.
  6. – састанци са странкама се организују у холу зграде или у сали за састанке у приземљу (канцеларија 106)

Странке најљубазније молимо, да уколико су у могућности све своје захтеве и евентуална питања упућују путем телефона: (013) 2190 300, путем регуларне поште на адресу: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева 4, 26000 Панчево или путем електронске поште: pisarnica@urbanizam.pancevo.rs