План магистралног водовода Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево Банатско Ново Село на јавном увиду

Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 25. фебруара 2020.године  у 13:00 часова, у Малој сали, зграде градске управе Града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 24. марта 2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће се огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Oдговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл. инж. грађевине