План детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду

У току је излагање на јавном увиду Нацрта Измене и допуне Плана детаљне регулације „Хиподром“ у Панчеву у трајању од 30 дана, почев од 7. септембра 2018. до 10. октобра 2018. године.

Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, ул. Трг краља Петра I бр. 2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9-15 часова.

План је доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2018/09/pdr-hipodrom-izmene-10-avgust-2018-.pdf

http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2018/09/01-PLAN-NAMENE-POVRSINA.pdf

За пружање информација у вези са наведеним плански документом заинтересовани се могу обратити Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, градске управе Града Панчева, путем телефона  (013) 353-304.

Представници обрађивача плана – ЈП „Урбанизам“ Панчево – даваће обавештења везано за плански документ за током трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11 до 12 часова, у просторијама Градске управе Града Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица, могу да поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована дана 18. септембра 2018. године, у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 10. октобра 2018. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

 

План израђује Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, водећи планер – Душица Черницин, дипл.инж.арх.