Предлог ранг листе конкурса за постављање билборда у Панчеву

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Панчево, 29. марта 2021. године

На основу члана 26.став 1, Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева (Службени лист града Панчева 70/20 и 8/21), након спроведеног поступка јавног надметања, вредновањем прописаних критеријума, Комисија  за избор корисника за постављање средстава за оглашавање на површинама јавне намене, утврђује

ПРЕДЛОГ  РАНГ  ЛИСТЕ  ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ

 1.   Videomedia mreža led bilborda doo Kragujevac        400.000,00 динара без ПДВ

2.   World ConnectMedia Group doo Beograd                   300.000,00 динара без ПДВ

ОВАЈ ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ  ПОДНОСИЛАЦА ПРИЈАВЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ НА ОГЛАСНОЈ ТАБЛИ И ЗВАНИЧНОЈ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ  ЈП „УРБАНИЗАМ“  ПАНЧЕВО.

Поука о правном леку:  Незадовољни учесник  јавног конкурса може уложити приговор у року од осам дана од дана објављивања Предлога ранг листе подносилаца пријаве на огласној табли ЈП “Урбанизам“Панчево, Градском већу града Панчева путем Јавног предузећа “Урбанизам“ Панево.

За Комисију – Председник комисије

Милан Балчин, дипл.правник