Рани јавни увид за план постављања ветрогенератора у Банатском Новом Селу и Долову

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева на раном јавном увиду

 

Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 18. децембра 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у  холу на шестом спрату,  као  и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања раног  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста:  Оливера Радуловић, дипл.инж.ел.