Усвојене измене и допуне Генералног урбанистичког плана Панчева и Стратешке процене

Усвојене „Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева“ иИзмене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину“

Плански документ са Стратешком проценом је усвојен на седници Скупштине града Панчева одржаној 4. марта 2020. године  Документ је објављен је у “Службеном листу града Панчева“ број 10/20.

Службени лист

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл. инж. архитектуре