Објекат «Дечије радости»

реконструкција кухиње, реконструкција крова и замена спољне столарије