Објекат улици Жарка Зрењанина бр.1 "Панчевац "

радови на замени кровног покривача