Објекат ЈП"Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6

Текуће одржавање крова у двориштном делу објекта.