ОШ «Стевица Јовановић» Панчево

замена кровног покривача и реконструкција електроинсталација