Амбуланта „Глогоњ“ у МЗ „Глогоњ“

Радови који су били обухваћени уговором су се односили на дрвену међуспратну конструкцију и спуштени плафон, као и браварске радове. Изведени су радови на скидању старих Амстронг плоча и светиљки, затим скидању свог земљаног материјала са каратавана од полуоблица, са одношењем на депонију, затим постављању ОСБ плоча на полуоблице, враћању термоизолације и постављању фолије преко термоизолације, затим постављању фолије испод полуоблица и монтажи спуштеног непрекинутог (монолитног) плафона са уградњом надградних плафонских светиљки са флуо цевима.
Урађено је бојење плафона и бојење свих зидова, који су испрљани од скинуте земље, као и детаљно чишћење и прање свих просторија. Такође је урађено прерађивање крила постојећих прозора у подруму, постављање жалузина и прерађивање врата на улазу у подрум уградњом жалузина, како би се омогућило стално ветрење влаге у подруму. Уграђени су комарници на прозорима.