Амбуланта „Качарево“ – израда техничке документације

израда техничке документације за реконструкцију инсталација водовода и електроинсталација и техничке документације из области заштите од пожара.