Амбуланта „Стрелиште“ – израда техничке документације

Израда техничке документације за реконструкцију електроинсталација у амбуланти „Стрелиште“.