Инвестиционо одржавање пословног простора

Инвстиционо одржавање пословног простора се односи на објекат у улици Жарка Зрењанина број 16 и на објекат „Барутана“ у Панчеву.