ОШ „Ђура Јакшић“ – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова и свлачионица. Замена фасадне столарије (део школске зграде и комплет на спортској сали).