ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова на спратовима школе. Израда техничке документације и извођење радова на инсталацијама ПП заштите – ОШ „Јован Јовановић Змај“.