Реализација радова на објекту Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Реализација радова на предметном објекту спроведена је кроз четири уговора:

Први уговор, представљају радови који су спроведени у циљу легализације објекта, а обухватили су све радове које је било неопходно спровести како би објекат био уподобљен са Законом о Планирању и Изградњи и како би био омогућен технички преглед објекта и употребна дозвола за одмаралиште.
Овим уговором су били обухваћени грађевински радови на изради противпожарног зида гасне станице, преграђивању унутрашњег простора и уградња противпожарних врата, израда спуштених плафона и израда зидова од негоривих противожарних гипсаних плоча поткровља, изради приступне рампе за инвалидна лица, молерско-фарбарски радови, столарски, керамичарски радови, радови на водоводним инсталацијама – хидрантској мрежи у објекту, електро радови на замени светиљки и други радови.
Други уговор, престављају радови на текућем одржавању санитарних чворова у одмаралишту. Овим уговором су били обухваћени радови на инсталацијама водовода и канализације у санитарним чворовима анексног дела објекта, (замени дотрајалих инсталација), као и пратећи зидарски, керамичарски и столарски радови.
Термомашински радови:
Спроведени су радови на комплетној замени опреме у котларници (осим котла И горионика) И извршена је припрема инсталације грејања за будућу надградњу котларнице. Овом инвестицијом обухваћено је И постављање топлотне баријере на улазним вратима одмаралишта. Спроведени су радови И у кухињи одмаралишта где се извршила замена канала И кухињске напе. Извршени су радови на скидању старе опреме која није одговарала захтевима професионалне кухиње,како за одмашћивање напе,тако И за чишћење вентилационих канала. Скинут је И топловодни калорифер који није био у функцији. За потребе безбедности постављена је инсталација за блокаду довода гаса у случају цурења. У процесу редовоног одржавања замењене су критичне цевне вертикале у тоалетима. У гасној станици извршено је редовно годишње баждарење вентила сигурности. Јако је важно напоменути да сва уградња опреме гарантује потпуну безбедност деце И омогућава смањење потрошње енергената,а самим тим знатну уштеду.
Мобилијар:
Завршени су радови на замени две старе печурке са клупама за седење И постављању нових. Од мобилијара постављена је нова љуљашка са пењалицом,тобоган “Тврђава” И популарна едукативна “Кућица Знања”. Такође постављена је и нова пењалица – тобоган. Важно је напоменути да читав мобилијар који је намењен за игру И едукацију поседује неопходни сертификат за јавна дечија игралишта.