Вртић „Славуј“ МЗ „Котеж“

Израда техничке документације и извођење радова на постављању ограде за потребе вртића(кључ у руке).Техничка контрола техничке документације за потребе извођења радова на постављању ограде за потребе вртића.технички преглед изведених радова на постављању ограде за потребе вртића.Израда пројекта геодетског обележавања за формирање парцеле јавне блоковске површине Б15 у насељу Котеж у Панчеву (вртић Славуј).