ДУП стамбених блокова у Иванову

Генерални урбанистички план насељеног места

(Сл.лист Општина Панчево, Ковин и Опово бр. 7/91)
(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)