План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук 2“ у Долову

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук 2“ у Долову