План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево

План детаљне регулације комплекса ХИП Петрохемија у насељеном месту Панчево

("Службени лист града Панчева" 17/2016)