Регулациони план дела насеља Миса виногради са разрадом на катастарским парцелама бр. 2298/13, 2300/8 и 2300/6 к. о. Панчево

Регулациони план са разрадом на нивоу Урбанистиког пројекта за изградњу стамбених објеката на катастарским парцелама бр. 2298/13, 2300/8 и 2300/6 к. о. Панчево у насељеном месту Панчево

(Службени лист општина Панчево, Ковин и Опово бр. 15/82, 9/88, 9/91)
(Службени лист општине Панчево бр. 11/97)
(Службени лист општине Панчево бр. 15/2002)
(Службени лист општине Панчево бр. 13/2003)