Важно

План за изградњу енергетских и оптичких водова за повезивање „Ветроелектране“ у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу инфраструктурних објеката – енергетских и оптичких водова у КО Старчево, КО Војловица и КО Панчево, за повезивање комплекса „Ветроелектрана“ са објектима дистрибутивног и преносног система, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на јавни увид „План детаљне регулације за изградњу […]

План за изградњу „Ветроелектране“ у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на територији града Панчева, на раном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на јавни увид „План детаљне регулације за изградњу инфраструктурног комплекса „Ветроелектрана“ на подручју катастарских општина Старчево и Панчево на […]

План за Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 2 –  Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом, у насељеном месту Панчево, на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица […]

План за Северну зону 3, у Панчеву, на јавном удиду

Нацрт Плана  детаљне  регулације северне индустријско – пословно – производне зоне 3 у Панчеву, на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву (у даљем тексту План). Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то […]

План за ХИПОДРОМ у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву, на јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана  детаљне  регулације „Хиподром“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 8. […]

Планови за Караулу и Скробару у Панчеву на поновном јавном увиду

Нацрт Изменa и допунa Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара, у насељеном месту Панчево, на поновном јавном увиду Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на поновни јавни увид Нацрт Изменe и допунe Плана генералне регулације-Целина 4а-Караула са Јабучким путем […]

Измене и допуне Плана за Мису са гробљем у Панчеву на поновљеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву на поновљеном јавном увиду   Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Града Панчева, излаже на поновни јавни увид Нацрт Изменe и допунe Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (у даљем тексту […]

План за изградњу ветроелектрана у Банатском Новом Селу и Качареву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – WV NBT WIND 1- на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и Качарево на територији града Панчева, на раном јавном увиду Град Панчево излаже на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – WV NBT WIND 1 – на подручју катастарске општине Банатско Ново Село и […]

План за изградњу ветроелектране у Банатском Новом Селу, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – БНС – на подручју катастарске општине Банатско Ново Село, на територији града Панчева, на раном јавном увиду Град Панчево, излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу ветроелектране – БНС-на подручју катастарские општине Банатско Ново Село  на територији града Панчева  (у даљем тексту План). Рани […]

План северне индустријске зоне 3 у Панчеву на раном јавном увиду

План  детаљне регулације северне индустријско – пословно – производне зоне 3 у Панчеву на раном јавном увиду Град Панчево излаже на рани јавни увид План детаљне регулације северне индустријско – пословно – производне зоне 3, у Панчеву  (у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 25. јуна 2021. […]

Измена плана Северне индустријске зоне у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Изменe Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне у Панчеву на јавном увиду Скраћени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 28. маја 2021. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, […]

Измена плана за Кудељарац и Новосељански пут иза Надела, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела излаже се на  јавни увид   Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 28. маја 2021. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид,  у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, […]

Изменa плана за Караулу са Јабучким путем и Скробару, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације-Целина 4а- Караула са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном месту Панчево излажу се на  јавни увид        Јавни увид Плана, ће трајати 30 дана и то почев од 28. маја 2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра […]

План и стратешка процена утицаја плана за складиште за привремено одлагање опасног отпада у Рафинерији нафте Панчево, на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 Катастарска опшитна Војловица, у оквиру комплекса НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву (у даљем тексту: План) и Стратешка процена утицаја ПДР-а за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 Катастарска општина […]

Предлог ранг листе конкурса за постављање билборда у Панчеву

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ Панчево, 29. марта 2021. године На основу члана 26.став 1, Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева (Службени лист града Панчева 70/20 и 8/21), након спроведеног поступка јавног надметања, вредновањем прописаних критеријума, Комисија  за избор корисника за постављање средстава […]