Важно

Усвојене измене и допуне Генералног урбанистичког плана Панчева и Стратешке процене

Усвојене „Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева“ и „Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину“ Плански документ са Стратешком проценом је усвојен на седници Скупштине града Панчева одржаној 4. марта 2020. године  Документ је објављен је у “Службеном листу града Панчева“ број 10/20. Службени лист Обрађивач […]

Усвојене измене плана Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом

Усвојене „Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево“ Плански документ је усвојен на седници Скупштине града Панчева одржаној 4. марта 2020. године.  План је објављен у “Службеном листу града Панчева“ број 07/20. http://www.pancevo.rs/dokumenta/sluzbeni-list/ Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Oдговорни урбаниста: […]

Уведен први степен приправности зимске службе у понедељак 23. марта 2020. године

Први степен приправности зимске службе уведен је у понедељак 23. марта 2020. године, од 8.00 часова. Период пуне мобилности подразумева три возила за интервенцију као и дежурство техничког лица у пункту Панчево обезбеђен је свих 24 часа за цео период пуне мобилности. Његова је обавеза, између осталог, да прати стање на путевима, метереолошку прогнозу и […]

Панчевачко дечије одмаралиште на Дивчибарама привремено обуставило пружање услуга корисницима

Смена деце се током викенда вратила из дечијег одмаралишта на Дивчибарама у Панчево На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије, због пандемије изазване вирусом „COVID-19“ (Службени гласник Републике Србије број 29/2020, од 15. марта 2020. године), као и препорука градског штаба за ванредне ситуације Града Панчева, од 16. марта 2020. године, […]

Зимске смене малишана на планини Маљен

Фебруарске смене у панчевачком дечијем одмаралишту на планини Маљен Након неколико седмодневних смена, фебруарске смене су поново у терминима од 8 дана и од петка до петка. Прва смену од 3. фебруара  до 9. фебруара су делиле две основне школе: „Ђура Јакшић“ из Панчева и једна група ученика из Основне школе „Исидора Секулић“ из Панчева. […]

Јануарске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибама

Јануарске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибама Јануар месец је време кад су школарци на зимском распусту. Смене зимовања су предвиђене за ученике виших разреда основних школа, од 5. до 8. разреда. Прва смена у новој 2020. години је била у термину од 3. јануара до 10.јануара. На Дивчибарама су уживали  ученици Основне школе  „4. […]

План магистралног водовода Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село на јавном увиду Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног […]

План генералне регулације Качарева на јавном увиду

Јавни увид Плана генералне регулације насељеног места Качарево, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 14. фебруара 2020. године. Наведени плански документ, који је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на […]

План за изградњу два далековода, напона 110KV, у Панчеву, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево на раном јавном увиду Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 24. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг […]

Генерални урбанистички план Панчева и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног урбанистичког плана града Панчева и Измене и допуне Стратешке процене утицаја Генералног урбанистичког плана града Панчева на животну средину на поновљеном јавном увиду Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године. Наведени плански документи, биће […]

План Нова депонија у Панчеву и Стратешка процена на поновљеном јавном увиду

Нацрт Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево и Стратешка процену утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево, на животну средину               Поновљени јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 15 дана и то почев […]

План за доградњу и реконструкцију далековода 110KV, на територији Града Панчева, на раном јавном увиду

План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију далековода 110KV број 151/2, Трафо станица Панчево 2 – Трафо станица Алибунар, деоница од Трафо станице Панчево 2, до стуба број 99 на, територији града Панчева на раном јавном увиду Рани јавни увид наведеног Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 17. јануара […]

План Комплекса посебне намене у Панчеву на раном јавном увиду

Измене и допунe  Плана генералне регулације Комплекса посебне намене – Целина 11, у Панчеву, на раном јавном увиду Рани јавни увид Плана ПГР Целина 11, трајаће 15 дана и то почев од 17. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I […]

Децембарске смене у одмаралишту и почетак зимског распуста на планини Маљен

Децембарске смене у дечијем одмаралишту на Дивчибарама и зимски распуст на планини Маљен   У смени од 29. новембра до 6. децембра 2019. боравили су  ученици из три основне школе: „Ђура Јакшић, Панчево, „Вук Стефановић Караџић“ из Старчева  и „Исидора Секулић“, Панчево. Медицинска пратња у том периоду су били: лекар др Обрад Потпара и медицинска […]

Измене Плана Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву на јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву на јавном увиду Јавни увид Плана Целине 2 у Панчеву, трајаће 15 дана и то почев од петка, 10. јануара 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг […]