Важно

Јавни конкурс за постављање билборда у граду Панчеву

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова  16. до 31. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 70/20 и 8/21), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/21) […]

План Мисe са гробљем на јавном увиду

Изменe и допунe Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем –  Целина 3, у Панчеву, на јавном увиду  Јавни увид Плана трајаће 30 дана и то почев од 5. фебруара 2021. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,  26000 Панчево, у  холу […]

Нормализован саобраћај у Панчеву након поправке железничких уређаја

Сагласно члану 51. Закона о путевима Републике Србије, Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево,  као управљач општинских путева и улица на територији града Панчева издаје следеће обавештење: Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, обавештава све учеснике у саобраћају, да је квар на железничким уређајима на раскрсницама улица Боре Станковића – Првомајска – Војвођански булевар – Првомајска – Стевана Шупљикца […]

Рани јавни увид за план постављања ветрогенератора у Банатском Новом Селу и Долову

План детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева на раном јавном увиду   Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 18. децембра 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе […]

Услед квара на железничким уређајима промењен режим друмског саобраћаја на две раскрснице у Панчеву

Квар на железничким уређајима узроковао промењени режим друмског саобраћаја на раскрсницама улица Боре Станковића – Првомајска – Војвођански булевар и Првомајска – Стевана Шупљикца – Баваништански пут – Милоша Обреновића у Панчеву Сагласно члана 51. Закона о путевима Републике Србије, Јавно преузеће „Урбанизам“ Панчево,  као управљач општинских путева и улица на територији града Панчева, издаје […]

Нацрт Измена плана за Северну индустријско – пословно – производну  зону II у Панчеву на јавном увиду

Излаже се на  јавни увид Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно – производне зоне 2 у Панчеву  (у даљем тексту План). Јавни увид Плана трајаће 15 дана и то почев од 20. новембра 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града […]

Нацрт Плана за блок 014 у Панчеву на јавном увиду

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).   Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 20. новембра 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, […]

Нацрт плана дела блока 089 у Панчеву, на поновљеном јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 089, у насељеном месту Панчево, излаже се на поновљени јавни увид (у даљем тексту План). Поновљени јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 31. јула 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на поновљени јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I […]

План за насеље „Тесла“ у Панчеву, на јавном увиду

Јавни увид „Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево“, трајаће 30 дана и то почев од 3. јула 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког […]

План детаљне регулације блока 014 у Панчеву, на раном јавном увиду

Рани јавни увид „Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево“, трајаће 15 дана и то почев од 19. јуна 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, […]

Обавештење о раду са странкама

  Обавештавамо поштоване странке, да је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, ради спречавања ширења инфекције изазване вирусом „COVID-19“, увело посебну процедуру рада са странкама: – улаз странака у зграду ће бити могућ уз претходно заказивање термина за пријем, путем телефона: (013)2190300 – радно време са странкама је сваког радног дана (од понедељка до петка), од 11:00 […]

Нацрт Плана дела блока 089 у Панчеву на јавном увиду од 15. маја 2020.

Јавни увид Нацрта Плана детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево, у трајању од 30 дана, почеће 15. маја 2020. године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког […]

Нацрт Плана за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село на јавној комисији за планове 19. маја 2020.

Измена термина одржавања јавне седнице комисије за планове града Панчева за Нацрт Плана детаљне регулације за магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село Уместо оглашеног термина јавне седнице наведеног планског документа за 24. март 2020. године, објављеном у локалном листу „Панчевац“ и дневном листу „Данас“, заказан је нови термин јавне седнице Комисије за планове града […]

Нацрт Плана генералне регулације Качарева на јавној комисији за планове 19. маја 2020.

Измена термина одржавања јавне седнице комисије за планове града Панчева за Нацрт Плана генералне регулације насељеног места Качарево Уместо оглашеног термина јавне седнице наведеног планског документа за 24. март 2020. године, објављеном у локалном листу „Панчевац“ и дневном листу „Данас“, заказан је нови термин јавне седнице Комисије за планове града Панчева за 19. мај 2020. […]

Планска документација коју израђује Служба за планирање

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЧИЈА ЈЕ ИЗРАДА У ТОКУ   Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево и Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево Плански документ са Стратешком проценом је […]