ЈН А128/2015 – пројектно-техничке докуменатције за реконструкцију постојеће „Билетернице“ Аполо фаза II у Панчеву.

ЈН А128/2015. Предмет јавне набавке је је израда пројектно-техничке докуменатције за реконструкцију постојеће „Билетернице“ Аполо фаза II у Панчеву.