ЈН А131/2015. Предмет јавне набавке је израда пројекта побољшања укрсног места државног пута II А