ЈН А18/2016 – ДОБРА – Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала, за период 01.06.2016-31.05.2017. године

ЈН А18/2016 – Набавка канцеларијског материјала, тонера и рачунарског потрошног материјала, за период 01.06.2016-31.05.2017. године

РОК ИСТИЧЕ 18.04.2016. године
ПРОДУЖАВА СЕ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА до 21.04.2016. године