ЈН А47/2016-инвестиционо одржавање дела пешачке зоне око зграде Градске управе са пратећом документацијом.