ЈН-А66/2015-УСЛУГЕ-Грађевинско-занатски радови у оквиру одржавања и поправки у пословном простору који одржава ЈП «Дирекција» Панчево, магацинском простору и гаражама којима управља ЈП «Дирекција» Панчево, становима за расељавање

ЈН-А66/2015-Грађевинско-занатски радови у оквиру одржавања и поправки у пословном простору који одржава ЈП «Дирекција» Панчево, магацинском простору и гаражама којима управља ЈП «Дирекција» Панчево, становима за расељавање којима располаже ЈП «Дирекција» Панчево и у пословним просторима ЈП «Дирекција» у Панчеву и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, за период од 01.06.2015. до 31.05.2016. године

РОК ИСТИЧЕ 18.06.2015.