ЈН А71/2016 – УСЛУГЕ – Израда техничке документације за изградњу школске радионице-(усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)-Машинска школа „Панчево“.

ЈН А71/2016 – Израда техничке документације за изградњу школске радионице-(усаглашавање постојеће документације са изменама и допунама Закона о планирању и изградњи)-Машинска школа „Панчево“

РОК ИСТИЧЕ 23.08.2016. године