ЈН-A81/2014-РАДОВИ-ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМ- Гл. пројекат и извођење радова изградње ул. Маршала Тита у Јабуци (аутобуског стајалишта и пешачких стаза) на раскрс. са ул. Бориса Кидрича

РОК ИСТИЧЕ 28.08.2014. године

ЈН-A81/2014- израда Главног пројекта и извођење радова изградње улице Маршала Тита у Јабуци (аутобуског стајалишта и пешачких стаза) на кат.парцели 160/1 К.О. Јабука на раскрсници са улицом Трг Бориса Кидрича у Јабуци и изградње јавне расвете у улици Трг Бориса Кидрича у Јабуци (по инжењеринг систему)