38.) ЈН Б21/2018 – Hабавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП «Урбанизам» Панчево, по партијама

ЈН Б21/2018 – Hабавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и ЈП «Урбанизам» Панчево, по партијама и то:
Партија 1 – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама,
Партија 2 – набавка средстава за одржавање хигијене за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

 

РОК ИСТИЧЕ 16.01.2019. године