JН-A79/2014-РАДОВИ-ИНЖЕЊЕРИНГ СИСТЕМ-замена монтажног објакета радионичне зграде (рушење и изградња монтажног објекта), -Основна школа „Мара Мандић“ Панчево

РОК ИСТИПЧЕ 28.08.2014. године

JН-A79/2014-замена монтажног објакета радионичне зграде (рушење и изградња монтажног објекта), по инжењеринг систему-Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.