ЈН XI-13-404-69/2017 – РАДОВИ – Грађевински радови за полагање средњенапонског кабла у Северној индустријској зони у Панчеву

ЈН XI-13-404-69/2017 – Грађевински радови за полагање средњенапонског кабла у Северној индустријској зони у Панчеву

 

РОК ИСТИЧЕ 18.05.2017. године

  1. ПОСТУПАК-радови- за ГРАД ПАНЧЕВО