Jaвне набавке

36.) ЈН Б23/2018 – Услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од дана закључења до 31. децембра 2020. године

ЈН Б23/2018 – Услуге физичког обезбеђења за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од дана закључења до 31. децембра 2020. године   РОК ИСТИЧЕ 28.12.2018. године

35.) ЈН Б20/2018 – Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б20/2018 – Oсигурање имовине и лица за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 28.12.2018. године

34.) ЈН Б25/2018 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б25/2018 – Одржавање рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“, Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ […]

33.) ЈН Б19/2018 – УСЛУГЕ – Пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б19/2018 – Пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 28.11.2018. године

32.) ЈН А14/2018 – РАДОВИ – Инвестиционо одржавање унутрашњих просторија у ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН А14/2018 – Инвестиционо одржавање унутрашњих просторија у ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 30.11.2018. године

31.) ЈН A13/2018 – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2019. године, односно од дана закључења до 31.12.2020. године

ЈН A13/2018 – Набавка хране и намирница за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и напитака за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево, по партијама, ради закључења оквирног споразума за оквирни период од 01.01.2019. године, односно од дана закључења до 31.12.2020. године   РОК ИСТИЧЕ 19.11.2018. године

30.) ЈН Б18/2018 – пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево.

ЈН Б18/2018 – пружање интернет услуга за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 25.10.2018. године

29.) ЈН Б17/2018 – услуге одржавања и регистрације путничких аутомобила за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године

ЈН Б17/2018 – услуге одржавања и регистрације путничких аутомобила за потребе ЈП «Урбанизам» Панчево, за период од 01. јануара 2019. до 31. децембра 2020. године   РОК ИСТИЧЕ 25.10.2018. године

28.) JН А12/2018 – Превоз деце за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:   „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ПРЕВОЗ ДЕЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА –НЕ ОТВАРАТИ“.   Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања […]

ЈН А11/2018 – Набавка горива за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, по партијама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – НАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО И ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА, ПО ПАРТИЈАМА – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање […]

26.) ЈН А10/2018 – Инвестиционо одржавање зграде ЈП „Урбанизам“ Панчево

Подношење понуда: Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од […]

25.) JН А9/2018 – Одржавање хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

Подношење понуда: Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана […]

ЈН А8/2018 – Одржавање хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за […]

JН Б14/2018 – Систематски прегледи запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“, […]

А7/2018- УСЛУГЕ- Унапређење књиговодственог апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

А7/2018- УСЛУГЕ- Унапређење књиговодственог апликативног софтвера за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево